Οι ενδοβολβικές ενέσεις antiVEGF χρησιμοποιούνται για 4 κυρίως παθήσεις του ματιού:

  1. Την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας Υγρού Τύπου
  2. Το Διαβητικό Οιδημα της Ωχράς Κηλίδας
  3. Την Μυωπική Νεοαγγείωση της Ωχράς Κηλίδας
  4. Το Οίδημα της Ωχράς Κηλίδας από Θρόμβωση Φλέβας του Αμφιβληστροειδούς

Τα κυριότερα από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι το Lucentis (Ranibijumab) και το Avastin (Bevacijumab). Η έγχυση (ένεση) γίνεται με τοπική νάρκωση και σε συνθήκες αποστείρωσης, σε ειδικά εξοπλισμένο άσηπτο χειρουργείο. Η όλη διαδικασία είναι ανώδυνη, σύντομη και δεν χρειάζεται παραμονή.

Περίπου ένα μήνα μετά, γίνεται εκτίμηση του αποτελέσματος της θεραπείας. Συνήθως, οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται από μία ένεση το μήνα, τους τρεις πρώτους μήνες και μετά μία έως τρεις ακόμα ενέσεις, τους επόμενους εννιά μήνες.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕΜυτιλήνη - Καλλονή - Αθήνα