Στο σύγχρονο ιατρείο του χειρούργου οφθαλμείατρου Μαρσέλου Ραλλίδη, πέραν των εξετάσεων πραγματοποιούνται και αρκετές μικροεπεμβάσεις.

 

 

Στο σύγχρονο ιατρείο του χειρούργου οφθαλμείατρου Μαρσέλου Ραλλίδη, πέραν των εξετάσεων πραγματοποιούνται και αρκετές μικροεπεμβάσεις.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Στο ιατρείο του πραγματοποιεί τις εξής εξετάσεις:
• Βασικός οφθαλμολογικός έλεγχος (περιλαμβάνεται διαθλαστικός έλεγχος, αποτύπωση wavefront, φακομετρία, έλεγχος οπτικής οξύτητας, μέτρηση ενδοφθαλμίου πιέσεως, εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία και βυθοσκόπηση,
• Παιδοφθαλμολογική εξέταση (περιλαμβάνεται εκτός από τα παραπάνω βιντεοσκιασκοπία, ορθοπτική μελέτη – στραβισμός – και έλεγχος χρωματικής αντίληψης)
• Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) ωχράς κηλίδας, οπτικού νεύρου, κερατοειδούς και προσθίου ημιμορίου
• Φλουραγγειογραφία
• Οπτικά πεδία
• Υπερηχογράφημα οφθαλμού μίας και δύο διαστάσεων
• Παχυμετρία κερατοειδούς
• Φωτογράφηση προσθίου ημιμορίου
• Αυτοματοποιημένη φωτογράφηση βυθού
• Διάφορες άλλες όπως μέτρηση έκκρισης δακρύων, γωνιοσκοπία, σκιασκοπία.

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 

Επίσης στο ιατρείο του πραγματοποιεί τις εξής μικροεπεμβάσεις:
• Χειρουργική εξαίρεση χαλαζίου
• Χειρουργική εξαίρεση πτερυγίου με την κλασσική μέθοδο
• Διάβαση δακρυικού πόρου
• Αφαίρεση μορφωμάτων βλεφάρου (ξανθελάσματα, ογκίδια, κύστεις κλπ)
• Χειρουργική διόρθωση εντροπίου
• Botox
• Ενδοϋαλοειδικές ενέσεις για την ωχρά κηλίδα.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕΜυτιλήνη - Καλλονή - Αθήνα