Το Nd:YAG Laser είναι ένα από τα πολλά είδη Laser που χρησιμοποιούνται στην οφθαλμολογία.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε δύο περιπτώσεις:

Θόλωση Οπισθίου Περιφακίου

O φυσικός φακός του οφθαλμού, στην πραγματικότητα είναι τοποθετημένος μέσα σε έναν ελαστικό σάκο που ονομάζεται περιφάκιο. Σε μια επέμβαση καταρράκτη, ο χειρουργός ανοίγει μία τρύπα στο πρόσθιο μέρος του περιφακίου και στη συνέχεια αδειάζει το περιεχόμενο (δηλαδή τον θολό εξαιτίας του καταρράκτη φακό) και στη συνέχεια τοποθετεί μέσα του τον ειδικό ενδοφακό. Ο ρόλος του περιφακίου είναι να προστατεύει τον ενδοφακό και να τον διατηρεί στη θέση του μέχρι αυτός να ενσωματωθεί σταθερά με τα ειδικά ποδαράκια του. Αυτό γίνεται μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την επέμβαση.

Υπάρχει πιθανότητα μετά από μήνες ή χρόνια (συνήθως 1-2 χρόνια) από την επέμβαση του καταρράκτη να θολώσει το οπίσθιο περιφάκιο και κατά συνέπεια η όραση. Η θόλωση του οπισθίου περιφακίου είναι μια συνηθισμένη κατάσταση και δεν θεωρείται επιπλοκή (ονομάζεται αλλιώς και δευτερογενής καταρράκτης).

Στις περιπτώσεις αυτές, με τη βοήθεια του Nd:YAG Laser, γίνεται διατομή του περιφακίου και αποκαθίσταται και πάλι η όραση. Η επέμβαση γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά, είναι εντελώς ανώδυνη και έχει μηδαμινό ενδεχόμενο επιπλοκών.

Περιφερική Ιριδοτομή

Η περιφερική ιριδοτομή εφαρμόζεται προληπτικά σε ασθενείς με ανατομικά στενή γωνία προσθίου θαλάμου (η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στον κερατοειδή και την ίριδα του ματιού) ή επειγόντως σε κρίση οξέως γλαυκώματος. Στην πρώτη περίπτωση ο ασθενής έχει προδιάθεση λόγω ανατομίας του ματιού να εκδηλώσει οξύ ή υποξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας και η ιριδοτομή γίνεται για να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στην δεύτερη περίπτωση, ο ασθενής με την στενή γωνία προσθίου θαλάμου έχει ήδη υποστεί οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας και η επέμβαση γίνεται για θεραπευτικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση με τη βοήθεια του Nd:YAG Laser δημιουργείται μία τρύπα στην ίριδα που σκοπό έχει να μεταβάλλει την ανατομική της θέση, να διευρύνει τη γωνία του προσθίου θαλάμου και να αποκαταστήσει την απορροή του υγρού που κυκλοφορεί μέσα στο μάτι και είναι υπεύθυνο για την πίεση του (Υδατοειδές Υγρό). Η επέμβαση γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά και είναι ανώδυνη.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕΜυτιλήνη - Καλλονή - Αθήνα