Το πτερύγιο είναι ένα τριγωνικό στρώμα ινοαγγεακου ιστού, το οποίο αναπτύσσεται προς το μέρος του κερατοειδή.

Συνήθως εμφανίζεται στην ρινική (προς τη μύτη) πλευρά του ματιού καλύπτοντας τον κερατοειδή χιτώνα του ματιού. Αν παραμείνει χωρίς να αφαιρεθεί, μπορεί να επεκταθεί κεντρικά και να επηρεάσει ακόμα και την όραση.

pterygio

Η βασική αιτία που προκαλείται το πτερύγιο δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα τα οποία εκτίθενται πολλές ώρες στον ήλιο(υπεριώδης ακτινοβολία), στην σκόνη αλλά και στην ξηρασία.

Τα κυριότερα συμπτώματα που μπορεί να αισθανθεί ο ασθενής είναι: η αίσθηση ξένου σώματος (σαν να έχει μπει σκουπιδάκι), ερυθρότητα, κνησμός, αστιγματισμός και παραμόρφωση στην όραση.

Το πτερύγιο αν είναι μικρό και φλεγμαίνει μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση κολλυρίων και αλοιφών. Αν όμως είναι σε προχωρημένο στάδιο τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά.

Να σημειωθεί ότι το πτερύγιο μπορεί να υποτροπιάσει κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας. Αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόλογη μεταμόσχευση επιφυκότα, ώστε να μειωθεί σημαντική πιθανότητα υποτροπής.

 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕΜυτιλήνη - Καλλονή - Αθήνα