Διαθλαστική Χειρουργική (laser για μυωπία, αστιγματισμό, υπερμετρωπία)...

 

Εικόνα1■ Ποιά είναι η λειτουργία του ματιού;
Το ανθρώπινο μάτι, περιγράφοντας το απλά, είναι σαν μία φωτογραφική μηχανή: έχει ένα σύστημα φακών και φιλμ. Το σύστημα των φακών περιλαμβάνει το διάφανο μπροστινά τμήμα του ματιού (κερατοειδής) και τον κρυσταλλοειδή φακό (ο οποίος δεν φαίνεται γιατί βρίσκεται πίσω από την ίριδα). Το ‘φιλμ’ ονομάζεται αμφιβληστροειδής χιτώνας και βρίσκεται στο πίσω τμήμα του ματιού. Περιέχει εκατομμύρια ειδικά νευρικά κύτταρα ευαίσθητα στο φως (φωτοϋποδοχείς) τα οποία μετατρέπουν την εικόνα σε ηλεκτρικά σήματα για να την μεταφέρουν στον εγκέφαλο.

 

■ Τι είναι η διαθλαστική ανωμαλία;
Όπως μία φωτογραφική μηχανή μπορεί να μην εστιάζει σωστά και να βγάζει «θολές» φωτογραφίες, έτσι και το σύστημα των φακών του ματιού μπορεί να μην έχει το απόλυτα σωστά σχήμα (καμπυλότητα) και έτσι να μην εστιάζει ακριβώς πάνω στον αμφιβληστροειδή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δει καθαρά.
Αυτό ονομάζεται ‘διαθλαστική ανωμαλία'.

 

■ Τι είναι η διαθλαστική χειρουργική;
Με τον όρο διαθλαστική χειρουργική εννοούμε το σύνολο των επεμβάσεων με σκοπό τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών του ματιού. Η διαθλαστική χειρουργική περιλαμβάνει εκτός από το Laser και άλλες μεθόδους όπως τομές, χρήση απλών ή ειδικών ενδοφακών με ή χωρίς την αφαίρεση του φακού του ματιού, ένθεση ενδοκερατεοειδικών δακτυλίων καθώς και συνδυασμό επεμβάσεων. Όμως οι πιο διαδεδομένες, εύκολες και ασφαλείς μέθοδοι είναι αυτές που κάνουν χρήση του Laser. Στο έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, γίνεται αναφορά μόνο σε αυτές τις μεθόδους. 

 Εικόνα2

■ Μυωπία
Στη μυωπία, οι ακτίνες του φωτός εστιάζονται πριν φτάσουν στον αμφιβληστροειδή. Μπορείτε να δείτε καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά, αλλά ότι βρίσκεται μακριά φαίνεται θολό.

 

■ Υπερμετρωπία
Εικόνα3Στην υπερμετρωπία, οι ακτίνες του φωτός εστιάζονται σε σημείο που βρίσκεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Μπορείτε να δείτε καθαρότερα τα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά αλλά δυσκολεύεστε να εστιάσετε στα πιο κοντινά. Με την πάροδο των ετών και τα μακρινότερα αρχίζουν να γίνονται ολοένα και πιο θολά.

 

■ Αστιγματισμός
Εικόνα40 αστιγματισμός τις περισσότερες φορές συνυπάρχει ή με μυωπία ή με υπερμετρωπία και οφείλεται στο γεγονός ότι η επιφάνεια του κερατοειδούς δεν είναι ομοιόμορφη. Αντί να μοιάζει με τμήμα από μπάλα ποδοσφαίρου, μοιάζει με τμήμα από μπάλα του Ράγκμπι. Έτσι οι ακτίνες του φωτός δεν εστιάζουν σε ένα μόνο σημείο αλλά σε πολλά, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα να φαίνονται παραμορφωμένα.

 

Εικόνα5■ Πρεσβυωπία
Η πρεσβυωπία είναι μία φυσιολογική μείωση της ικανάτητας του ματιού να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα και συμβαίνει σε όλους μας ανεξαιρέτως μετά από κάποια ηλικία κοντά στα 40. Είναι ανεξάρτητη από το αν έχουμε κάποια διαθλαστική ανωμαλία ή όχι.

 

■ Τι κάνει η διαθλαστική χειρουργική;
Εικόνα6Η διαθλαστική χειρουργική διορθώνει τις διαθλαστικές ανωμαλίες του ματιού χρησιμοποιώντας ένα ειδικό Laser (Excimer Laser), ώστε να αναδιαμορφώσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια την επιφάνεια του κερατοειδούς, με αποτέλεσμα οι ακτίνες να εστιάζονται ακριβώς στο σωστό σημείο του αμφιβληστροειδούς.
Με τα τελευταίας γενιάς Laser η ακρίβεια διόρθωσης είναι της τάξεως του 0,25 χιλιοστού του χιλιοστού (αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μία ανθρώπινη τρίχα έχει πάχος 50 χιλιοστά του χιλιοστού).
Η όλη διαδικασία κατευθύνεται από έναν πολύ ισχυρό υπολογιστή ο οποίος ελέγχει τη θέση του οφθαλμού και τις συνθήκες της επέμβασης πάνω από 500 φορές το δευτερόλεπτο.

 

■ Ποιό είναι το αποτέλεσμα της διαθλαστικής χειρουργικής;
Με την επέμβαση αυτή έχετε μία θεαματική αποκατάσταση της όρασης και δεν χρειάζεστε πλέον γυαλιά ή φακούς επαφής για να βλέπετε καθαρά.

 

■ Ποιές μέθοδοι διαθλαστικής χειρουργικής με Laser υπάρχουν;
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser, όμως οι πιο πολύ εφαρμοζόμενες είναι δύο: η PRK και η LASIK.

 

■ Ποιά είναι η μέθοδος PRK;
Η μέθοδος PRK (Photo Refractive Keratectomy) είναι πολύ αποτελεσματική στη διόρθωση μικρού βαθμού μυωπίας ή υπερμετρωπίας, με ή χωρίς αστιγματισμό, αλλά και σε μεγαλύτερους βαθμούς στις περιπτώσεις που ο κερατοειδής είναι σχετική λεπτός. Είναι απλή, σύντομη και ανώδυνη αφού γίνεται με χρήση αναισθητικού κολλυρίου.

Εικόνα7

■ Ποιά είναι η μέθοδος LASIK;
Η μέθοδος LASIK (Laser in Situ Keratosmileusis) έχει επίσης άριστα αποτελέσματα όχι μόνο στη διόρθωση μικρού βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας αλλά επιπλέον και σε μέσου και υψηλού Βαθμού μυωπία ή υπερμετρωπία, με ή χωρίς αστιγματισμό. Είναι εξίσου απλή και σύντομη καθώς και ανώδυνη.
Διαφέρει από την PRK στο ότι η αναδιαμόρφωση γίνεται στο εσωτερικό του κερατοειδούς και όχι στην επιφάνεια του. Αρχικά δημιουργείται με τη Βοήθεια ενός εργαλείου μικροχειρουργικής (μικροκερατόμος) ή το femtosecond Laser ένα πολύ λεπτό στρώμα κερατοειδούς το οποίο ανασηκώνεται. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το Laser και επαναφέρεται το λεπτό στρώμα στη θέση του.

Εικόνα8

■ Ποιά μέθοδος είναι προτιμότερη;
Και οι δύο:
• Έχουν πολύ καλά αποτελέσματα ως προς την τελική έκβαση και την όραση του ασθενούς.
•Έχουν μόνιμο αποτέλεσμα και μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις αυτό αλλοιώνεται με τον χρόνο.
• Εφαρμόζονται εδώ και πάνω από 20 χρόνια οπότε έχει αποδειχτεί ότι οι πιθανότητες σοβαρών επιπλοκών είναι μηδαμινές.
• Είναι ανώδυνες και πολύ σύντομες (περίπου 10 λεπτά και για τα δύο μάτια).
Όμως η μέθοδος LASIK είναι η κύρια μέθοδος διαθλαστικής χειρουργικής που προτιμούν οι περισσότεροι χειρουργοί σε όλο τον κόσμο, διότι σε σχέση με την PRK:
• Μπορεί να διορθώσει μεγαλύτερο εύρος διαθλαστικών ανωμαλιών.
• Η αποκατάσταση της όρασης μετά την επέμβαση είναι πολύ γρήγορη.
• Επιστρέφετε στην εργασία σας και τις καθημερινές σας δραστηριότητες από την επόμενη κιόλας ημέρα.
• Έχει πολύ μικρότερο κίνδυνο φλεγμονής μετά την επέμβαση, επιπλοκή η οποία βέβαια σε κάθε περίπτωση είναι αντιμετωπίσιμη.
• Υπάρχει ελάχιστη έως καθόλου θόλωση και ενόχληση μετά το χειρουργείο.
• Η φαρμακευτική αγωγή μετά το χειρουργείο είναι πολύ σύντομη.
• Οι επισκέψεις σας μετά το χειρουργείο στον οφθαλμίατρο είναι λιγότερες.

 

■ Γιατί να επιλέξω τη μέθοδο PRK;
Παρόλο που η LA5IK φαίνεται να υπερτερεί σε σχέση με την PRK ως προς τις πρώτες κυρίως ημέρες μετά το χειρουργείο, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ των δύο τεχνικών είναι παρόμοιο. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως όταν ο κερατοειδής δεν έχει το απαραίτητο πάχος ή όταν παρουσιάζει ορισμένες εκφυλιστικές αλλοιώσει, η PRK αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση και υπερτερεί σε σχέση με τη LASIK.
Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της κατάλληλης για εσάς μεθόδου αποφασίζεται από κοινού με τον οφθαλμίατρο σας, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και ενημερωθείτε λεπτομερώς.

 

■ Ποιές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να κάνω διαθλαστική χειρουργική;
Οι περισσότεροι από εσάς μπορείτε να υποβληθείτε στην επέμβαση αυτή αρκεί:
• Να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας.
• Να μην έχετε χρόνιες παθήσεις του κερατοειδούς ή του αμφιβληστροειδούς.
• Να έχετε τουλάχιστον έναν (1) βαθμό μυωπίας, υπερμετρωπίας ή αστιγματισμού.
• Να μην έχετε διαφορά στη συνταγή των γυαλιών σας για τουλάχιστον έναν (1) χρόνο.
• Εάν είστε γυναίκα, να μην είστε έγκυος και να μη θηλάζετε.
• Εάν έχετε βηματοδότη, να έχετε πάρει έγκριση από τον καρδιολόγο σας.
Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις αυτές, μπορείτε να προχωρήσετε στον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο (διαρκεί μία με δύο ώρες), όπου θα γίνει μία σειρά από μετρήσεις και εξετάσεις για να διερευνηθεί η γενικότερη υγεία των ματιών σας.
Με Βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, θα συζητήσετε με τον οφθαλμίατρό σας τις λεπτομέρειες της επέμβασης.
Έχετε υπόψη ότι ένα μικρό ποσοστό των υποψήφιων για διαθλαστική χειρουργική, δεν μπορεί να προχωρήσει στην επέμβαση λόγω των αποτελεσμάτων του προεγχειρητικού ελέγχου.

 

■ Τι πρέπει να κάνω πριν από τον προεγχειρητικό έλεγχο;
• Αν χρησιμοποιείτε μαλακούς φακούς επαφής, μην τους φορέσετε για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Το ίδιο ισχύει και για πριν την επέμβαση.
• Αν χρησιμοποιείτε ημίσκληρους φακούς επαφής, μην τους φορέσετε για τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες. Το ίδιο ισχύει και για πριν την επέμβαση.
• θυμηθείτε να φέρετε μαζί σας τα γυαλιά σας και παλαιότερες συνταγές γυαλιών (εφόσον τις έχετε) για σύγκριση.
• Καλό θα είναι να συνοδεύεστε ώστε να μην χρειαστεί να οδηγήσετε αμέσως μετά τον έλεγχο. Το ίδιο ισχύει και για μετά την επέμβαση.
■ Τι πρέπει να κάνω πριν από την επέμβαση;
• Από την προηγούμενη μέρα πριν την επέμβαση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε: Άρωμα ή αποσμητικό, ζελέ μαλλιών, λακ και καλλυντικά.
• Να έχετε μαζί σας ένα ζευγάρι γυαλιών ήλιου τα οποία θα φορέσετε κατά την αποχώρησή σας.
• Να υπολογίσετε ότι θα παραμείνετε στο κέντρο όπου θα γίνει η επέμβαση για περίπου μία (1) ώρα.

 

■ Τι θα γίνει μετά την επέμβαση;
Αμέσως μετά την επέμβαση θα γίνει ο πρώτος έλεγχος. Θα σας χορηγηθούν κολλύρια τη δοσολογία των οποίων θα πρέπει να τηρήσετε με απόλυτη ακρίβεια. Θα σας δοθούν οδηγίες και θα κλείσετε το ραντεβού σας για τον επόμενο μετεγχειρητικό έλεγχο από τον οφθαλμίατρό σας.
■ Χειρουργούνται και τα δύο μάτια την ίδια ημέρα;
Ναι. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν χειρουργηθούν ταυτόχρονα, στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τη διόρθωση του 2ου ματιού, θα υπάρχει μειωμένη συνεργασία μεταξύ τους και η όραση μπορεί να είναι δυσχερής.
■ Μετά την επέμβαση καλύπτονται τα μάτια;
Όχι, αλλά χρειάζεται προσοχή με βάση τις οδηγίες που θα σας δώσει ο οφθαλμίατρός σας.
■ Μετά την επέμβαση μπαίνει φακός επαφής;
Μόνο αν κάνετε τη μέθοδο PRK. Ο φακός επαφής παραμένει στο μάτι το πολύ για μία εβδομάδα.
■ Για πόσο καιρό μετά την επέμβαση θα βάζω κολλύρια;
Η διάρκεια χρήσης των κολλυρίων είναι εξατομικευμένη. Γενικά πάντως, μετά από LASIK η χρήση των κολλυρίων συνεχίζεται συνήθως για 20 ημέρες, ενώ μετά από PRK για περίπου 3-5 μήνες.
■ Χρειάζεται να επισκέπτομαι τον οφθαλμίατρο μετά την επέμβαση;
Για 12 μήνες από την επέμβαση σε αραιά διαστήματα που θα σας καθορίζει ο οφθαλμίατρός σας, θα πρέπει να παρακολουθείται η κατάσταση των ματιών σας.
Επίσης, αν στο ενδιάμεσο προκύψει κάποιο ανησυχητικά σύμπτωμα, μπορεί να σας ζητηθεί μία έκτακτη επίσκεψη. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι επισκέψεις περιλαμβάνονται στο αρχικό κόστος της επέμβασης.
■ «Μηδέν βαθμοί» ή υπολειπόμενη μυωπία;
Σκοπός της διαθλαστικής χειρουργικής είναι να απαλλαγείτε από φακούς επαφής και γυαλιά και να έχετε μια πιο άνετη ζωή. Υπάρχει περίπτωση να ανήκετε σε ομάδα ασθενών που λόγω ηλικίας, ή οπτικών αναγκών (υπολογιστές, διάβασμα κλπ), οι μηδέν βαθμοί να μην σας ικανοποιήσουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο γιατρός σας, θα σας προτείνει να αφήσετε μικρό βαθμό μυωπίας.
■ Πειράζει αν τρίβω τα μάτια μου;
Ναι, δεν πρέπει να τα τρίβετε για τουλάχιστον έναν (1) μήνα ιδίως αν έχετε κάνει τη μέθοδο LASIK. Αν τα τρίψετε, και παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή, όπως πόνο ή θολή όραση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον οφθαλμίατρό σας.
■ Είναι επώδυνη η επέμβαση;
Η ενόχληση κατά την επέμβαση είναι μηδαμινή, αφού στο μάτι χρησιμοποιούνται σταγόνες τοπικής αναισθησίας. Μπορεί να αισθανθείτε ελαφριά ενόχληση μετά την επήρεια του αναισθητικού που διαρκεί για μερικές ώρες. Μερικές ώρες ύπνου μετά την επέμβαση σας, θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε το αίσθημα αυτό και θα σας χαλαρώσουν από την υπερένταση της επέμβασης. Εάν προκληθεί ευαισθησία στο φως για μερικές μέρες μετά την επέμβαση, είναι φυσιολογικό.
■ Υπάρχει περίπτωση να έχω ξηροφθαλμία μετά την επέμβαση;
Η παροδική ξηροφθαλμία (αίσθημα σαν να έχει μπει σκουπίδι στο μάτι) είναι πολύ συχνή ιδίως μετά από επέμβαση PRK, αλλά αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα με τη συχνή χρήση τεχνητών δακρύων και υποχωρεί συνήθως 1-2 μήνες μετά από την επέμβαση.

 

■ Τι άλλα συμπτώματα μπορεί να έχω μετά την επέμβαση;
Μπορεί να έχετε υπερβολική έκκριση δακρύων, ελαφρά διόγκωση του βλεφάρου και ερυθρότητα, τα οποία θα υποχωρήσουν τις πρώτες ημέρες.
■ Είναι μόνιμη η διόρθωση;
Με βάση τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών, η διαθλαστική διόρθωση είναι μόνιμη, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η όραση μπορεί να αλλάξει σαν αποτέλεσμα της ηλικίας ή άλλων ειδικών συνθηκών. Ίσως χρειασθεί συμπληρωματική διόρθωση.
■ Υπάρχει περίπτωση να παραμείνει μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός;
Υπάρχει πιθανότητα, να παραμείνει κάποια πολύ μικρή μυωπία ή υπερμετρωπία ή αστιγματισμός μετά την επέμβαση. Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται 3-6 μήνες μετά από την επέμβαση. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, μετά την επέμβαση, παραμείνει διαθλαστική ανωμαλία πέραν του ενός (1) βαθμού, η επέμβαση μπορεί να επαναληφθεί χωρίς οικονομική για εσάς επιβάρυνση.

 

■ Πότε θα βλέπω καλά;
Η όραση σας θα είναι ελαφρώς θολή αμέσως μετά τη επέμβαση αλλά θα βελτιωθεί μέσα σε μία (1) έως επτά (7) ημέρες αναλόγως της μεθόδου που έχετε επιλέξει (LASIK ή PRK αντίστοιχα). Η ζωή σας χωρίς γυαλιά αρχίζει αμέσως μετά την επέμβαση. Πιθανώς η όρασή σας να έχει πολύ μικρές διακυμάνσεις έως ότου τελικά σταθεροποιηθεί. Μπορεί ακόμα να νιώθετε κούραση μετά από πολύωρο διάβασμα ή κοντινή εργασία. Επίσης το βράδυ, μπορεί να βλέπετε ένα φωτεινό στεφάνι γύρω από τα φώτα. Τα συμπτώματα αυτά σταδιακά θα υποχωρήσουν μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες. Επιπλέον, αν φοράτε γυαλιά για πολλά χρόνια, θα πρέπει να επιτρέψετε στον εαυτό σας κάποιο χρόνο ψυχολογικής προσαρμογής χωρίς τα γυαλιά σας.
■ Πότε μπορώ να επιστρέφω στην εργασία μου;
Για τους περισσότερους, η επιστροφή στην εργασία είναι εφικτή από την επόμενη κιόλας ημέρα. Σε περίπτωση που κάνετε τη μέθοδο PRK αυτό μπορεί να καθυστερήσει μερικές ημέρες.
■ Πότε θα μπορέσω να οδηγήσω;
Μόλις νοιώσετε άνετα με την όρασή σας.
■ Μπορώ να λούζομαι;
Για τις πρώτες επτά (7) ημέρες θα λούζεστε με σχετική προσοχή, δηλαδή είτε με επιμελώς κλειστά μάτια, είτε με χρήση γυαλιών κολυμβητηρίου.
■ Μπορώ να κάνω βαριά σωματική άσκηση ή γυμναστική;
Όχι για τις πρώτες δύο (2) εβδομάδες και πάντα σε συνεννόηση με τον οφθαλμίατρό σας.
■ Μπορώ να κολυμπήσω;
Όχι για τις πρώτες δύο (2) εβδομάδες και με μάσκα μέχρι τους πρώτους δύο (2) μήνες.
■ Μπορώ να χρησιμοποιώ καλλυντικά για τα μάτια;
Όχι για τις πρώτες δύο (2) εβδομάδες.
■ 0 ιδρώτας μπορεί να μου προκαλέσει πρόβλημα;
Όχι δεν είναι βλαβερός, αλλά μπορεί να σας προκαλέσει τσούξιμο τις πρώτες ημέρες.
■ 0 καπνός και η σκόνη μπορεί να μου προκαλέσουν πρόβλημα;
θα πρέπει να τα αποφύγετε για τον πρώτο καιρό.
■ Υπάρχει περίπτωση να έχω επιπλοκές από την επέμβαση;
Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Οι πιθανότητες σοβαρών επιπλοκών είναι ελάχιστες. Με την πάροδο των ετών, οι αρχικές επιπλοκές που είχαν παρουσιαστεί γίνονται όλο και πιο σπάνιες, ώστε σήμερα μπορούμε να γνωρίζουμε ότι οι πιθανότητες μόλυνσης από φακούς επαφής είναι μεγαλύτερες από τις πιθανότητες επιπλοκής κατά τις διαθλαστικές επεμβάσεις. Παρόλα αυτά όλες οι ιατρικές πράξεις μπορούν να έχουν επιπλοκές λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές. Ευτυχώς, όσον αφορά στην διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser, αυτές είναι και εξαιρετικά σπάνιες και τις περισσότερες φορές αντιμετωπίσιμες.
■ Πότε να ανησυχήσω για πιθανή παρουσία μετεγχειρητικής επιπλοκής μετά από διαθλαστική επέμβαση;
0α πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον οφθαλμίατρό σας αν παρουσιαστούν τα παρακάτω:
• Επιδείνωση πόνου ή απότομη επιδείνωση όρασης μετά από παροδική βελτίωση, κυρίως όταν συνοδεύονται από ερεθισμό και ερυθρότητα του ματιού ή πρήξιμο των βλεφάρων.
• Μηχανική καταπόνηση (τρίψιμο, εκδορά) του ματιού μετά από επέμβαση LASIK συνοδευόμενη από πόνο ή θολή όραση.
■ Η πρεσβυωπία μπορεί να διορθωθεί με τη διαθλαστική χειρουργική;
Ναι, η διαθλαστική χειρουργική μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της πρεσβυωπίας με την εφαρμογή της PRK ή της LASIK με τη μέθοδο της «μονο-όρασης» (monovision). Αν είστε πάνω από 38 ετών, πάρτε πληροφορίες από τον οφθαλμίατρό σας γιατί μπορείτε με μία επέμβαση να έχετε κοντινή και μακρινή όραση χωρίς γυαλιά.

 

■ Ποιο είναι το κόστος;
Τα νέας γενιάς μηχανήματα έχουν επιτρέψει να μειωθεί το κόστος των διαθλαστικών επεμβάσεων σε σχέση με παλαιότερα. Ακριβή εκτίμηση του κόστους θα έχετε μετά τον προεγχειρητικό σας έλεγχο γιατί αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τη διαθλαστική μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η διαθλαστική χειρουργική είναι πιο συμφέρουσα από το μακροχρόνιο κόστος των γυαλιών ή των φακών επαφής.

 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕΜυτιλήνη - Καλλονή - Αθήνα