Η εξέταση αυτή γίνεται με τη βοήθεια εξειδικευμένου μηχανήματος το οποίο λαμβάνει ειδικές φωτογραφίες με κατάλληλα φίλτρα. Πραγματοποιείται με παρουσία αναισθησιολόγου ο οποίος εγχύει στη φλέβα μία ειδική ουσία. Χρησιμεύει για τη διάγνωση και παρακολούθηση μεγάλου αριθμού αγγειακών ασθενειών όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η κεντρική ορώδης αμφιβληστροειδοπάθεια κα. Επίσης χρησιμεύει στην εφαρμογή θεραπειών για τις ασθένειες αυτές.

 

flouoroaggeiografia

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕΜυτιλήνη - Καλλονή - Αθήνα