Ονομάζεται και Οπτική Τομογραφία Συνοχής ωχράς κηλίδας, πραγματοποιείται από εξειδικευμένο μηχάνημα το οποίο κάνει σάρωση πολύ υψηλής ακρίβειας (της τάξεως των 3 χιλιοστών του χιλιοστού) της ωχράς κηλίδας. Χρησιμεύει στη διάγνωση και την ποσοτική εκτίμηση της βλάβης σε παθήσεις όπως ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, κυστοειδές οίδημα της ωχράς κηλίδας, κεντρική ορώδης αμφιβληστροειδοπάθεια, υαλοειδοαμφιβληστροειδική έλξη και άλλες.

 

oct oxras kilidas

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕΜυτιλήνη - Καλλονή - Αθήνα