Η εξέταση των οπτικών πεδίων δείχνει το κατά πόσο φυσιολογικά βλέπει ο ασθενής σε κάθε σημείο του οπτικού του πεδίου. Ανάλογα με την πάθηση που εξετάζεται και τις παραμέτρους που εισάγονται στο εξειδικευμένο μηχάνημα λαμβάνονται πληροφορίες κυρίως για τη διάγνωση, την παρακολούθηση και τη μελέτη του γλαυκώματος αλλά και άλλων νευρολογικών παθήσεων.

 

 optika pedia

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕΜυτιλήνη - Καλλονή - Αθήνα