Η εξέταση αυτή μετράει το πάχους του κερατοειδούς με τη βοήθεια εξειδικευμένου μηχανήματος υπερήχων. Χρησιμεύει στον προεγχειρητικό έλεγχο για τη διαθλαστική χειρουργική καθώς και στη μελέτη του γλαυκώματος.

 

 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕΜυτιλήνη - Καλλονή - Αθήνα