Πρόκειται για εξέταση μίας δομής του οφθαλμού που ονομάζεται γωνία προσθίου θαλάμου και χρησιμεύει κυρίως στη μελέτη του γλαυκώματος αλλά και άλλων παθήσεων.

 

 gonioskopia

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕΜυτιλήνη - Καλλονή - Αθήνα