Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ορισμένα παιδιά με το διάβασμα, με τα μαθηματικά και άλλα.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτά μπορούν να προκληθούν από οφθαλμολογικά προβλήματα.

Για την επίλυσή τους απαιτείται η συνεργασία των γονιών με τους δασκάλους και εξειδικευμένους επιστήμονες. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά θα πρέπει πρώτα να ελέγχονται από οφθαλμίατρο ώστε να εξασφαλιστεί ότι η όραση τους είναι η καλύτερη δυνατή πριν αρχίσουν την εκπαίδευση.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕΜυτιλήνη - Καλλονή - Αθήνα